WELDER

ההשראה מאחורי היצירתיות של שעוני WELDER מביאה את המושג הרעיוני לנסיעה בחלל הזמן שעשוי להפוך למציאות בשנת 2075. רוב מותגי השעונים מבקשים להקרין את העבר אל ההווה. המותג WELDER הוא ההפך. מטרתו להקרין מהעתיד אל ההווה. השם WELDER בתרגומו לעברית מהמילה "ריתוך" מייצג: ריתוך של רגשות בין אנשים, הריתוך של זמן ומרחב, כאשר הנסיעה בחלל הזמן עשויה להפוך למציאות של שנת 2,075. הריתוך של ההווה לעתיד, מרתכים את הקשר בינינו ועם הדורות הבאים. שעוני WELDER, שתוכנן ועוצב על ידי איטלו פונטנה, מתמצת תכונה נצחית של גודל וזהות חסרת גיל. כל השעונים שייכים לאותה המשפחה במגוון הגדול שהיא מציעה. תכונה תלת-ממדית של הספרות היא תזכורת לשכבות של משטחי המרחב והזמן בין ההווה ו2075. מאז תחילת האנושות, אנשים כמהים לרתך/לחבר יחד את תחושות, רגשות, אינטרסים ויופי..
קרא עוד